05
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA LUBRICANTS PC
Η εταιρεία εισάγει αποκλειστικά από την Γερμανία τα λιπαντικά Magna Power. Εξασφαλίζει εκτενείς συμβουλές και φροντίδα. Προτεραιότητά της είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της.
LIBRA
LUBRICANTS
Ωλένου 5-7, Αθήνα, Τ.Κ 11362 | T. 210 8827800 | F. 210 8223800
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
LIBRA LUBRICANTS PC