02
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LIBRA LUBRICANTS PC
Η εταιρεία εισάγει αποκλειστικά από την Γερμανία τα λιπαντικά Magna Power. Εξασφαλίζει εκτενείς συμβουλές και φροντίδα. Προτεραιότητά της είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της.
LIBRA
LUBRICANTS
Οι υπερσύχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής του Magna Power, βρίσκονται στο Lubmin Γερμανίας, σε μια έκταση 33.000 m2 . Η εταιρεία παράγει καινοτόμα και υψηλής απόδοσης λιπαντικά για πολλαπλές εφαρμογές.
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
MADE IN
GERMANY

Επιβλέπονται, με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης. Αυτονόητη είναι η επίκαιρη πιστοποίηση. Διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης, για την ποιότητα και το περιβάλλον, με την πιστοποίηση κατά DIN EN ISO 9001:2015 και DIN EN ISO 14001:2009. Το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης είναι πιστοποιημένο κατά το DIN ΕΝ ISO/ IEC 17025:2005.

Η εταιρία είναι εξειδικευμένη για την παραγωγή και συσκευασία από μεγάλες έως μικρές συσκευασίες. Η δυναμικότητα 50.000 τόνων επιτρέπει τον σχεδιασμό ιδανικών συσκευασιών. Η υψηλής απόδοσης γραμμή συσκευασίας, συσκευάζει τα προϊόντα από 1 έως 1.000 λίτρα.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δίνουν την δυνατότητα ενός συνεχούς ελέγχου και τήρησης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων. Για την ασφαλή λειτουργία των κινητήρων νέας τεχνολογίας απαιτείται μία συνεχής εξέλιξη των λιπαντικών και πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές, οι οποίες προσδιορίζουν τις φυσιοχημικές ιδιότητες των προϊόντων. Αυτό εξασφαλίζεται στο σύγχρονο εργαστήριο έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
AMERICAN PETROLEUM
INSTITUTE
Μία περαιτέρω εξασφάλιση της ποιότητας είναι η πιστοποίηση και έγκριση των προϊόντων από το API (American Petroleum Institute). Οι προδιαγραφές ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) ορίζουν επιπλέον ποιοτικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Ο σύνδεσμος αντιπροσωπεύει μεγάλους κατασκευαστές, όπως:
Κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων ορίζει και απαιτεί τις δικές του προδιαγραφές.