Καινοτόμα και
υψηλής απόδοσης
λιπαντικά για
πολλαπλές εφαρμογές
MAGNA POWER
MADE IN
GERMANY
LIBRA LUBRICANTS PC | MAGNA POWER MADE IN GERMANY
MAGNA POWER
Το magna power είναι γερμανικό προϊόν με υψηλή τεχνογνωσία (know how), πολλαπλές δυνατότητες επιλογής και προσφέρει το ιδανικό λιπαντικό για κάθε ειδική χρήση.
Η εταιρεία παράγει καινοτόμα και υψηλής απόδοσης λιπαντικά για πολλαπλές εφαρμογές. Όλα τα προϊόντα πληρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
QUALITY
QUALITY
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δίνουν την δυνατότητα ενός συνεχούς ελέγχου και τήρησης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων.
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ